หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษากลุ่ม Oracle รวมชุดอุปกรณ์ และโปรแกรมสำรองข้อมูล และ SAN Storage โดยวิธีคัดเลือก

ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษากลุ่ม Oracle รวมชุดอุปกรณ์ และโปรแกรมสำรองข้อมูล และ SAN Storage โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..