หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(จัดซื้ออะไหล่เครื่องจักร จำนวน 7 เรื่อง)

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(จัดซื้ออะไหล่เครื่องจักร จำนวน 7 เรื่อง)

..เพิ่มเติม..