หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาขนส่งกล่องกระดาษลูกฟูกชนิด TELE C-48 กระสอบบรรจุก้าน เชือกป่านเย็บกระสอบ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ เวชภัณฑ์ และพัสดุอื่น

จ้างเหมาขนส่งกล่องกระดาษลูกฟูกชนิด TELE C-48 กระสอบบรรจุก้าน เชือกป่านเย็บกระสอบ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ เวชภัณฑ์ และพัสดุอื่น

..เพิ่มเติม..