หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษพันก้นกรองสีขาวชนิดม้วนขนาด 34 กรัม/ตร.ม. ความกว้าง 570 มม. ความยาว 8,500 ม. จำนวน 1,500...

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษพันก้นกรองสีขาวชนิดม้วนขนาด 34 กรัม/ตร.ม. ความกว้าง 570 มม. ความยาว 8,500 ม. จำนวน 1,500 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ 62057091802)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..