หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานจ้างเหมาบำรุงรักษา Air Washer (AWS) พร้อมระบบที่เกี่ยวข้อง ที่ ยสท. อยุธยา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานจ้างเหมาบำรุงรักษา Air Washer (AWS) พร้อมระบบที่เกี่ยวข้อง ที่ ยสท. อยุธยา

..เพิ่มเติม..