หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..