หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ในการทำ PM สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องมวนบุหรี่ PROTOS90 ของโรง 5 จำนวน 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ในการทำ PM สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องมวนบุหรี่ PROTOS90 ของโรง 5 จำนวน 6 รายการ

..เพิ่มเติม..