หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่องจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเจาะรูกระดาษพันก้นกรอง (Micro Laser) พร้อมอุปกรณ์ ที่ระยะเวลา 24,000 ชั่วโมงการทำงาน จำนวน...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่องจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเจาะรูกระดาษพันก้นกรอง (Micro Laser) พร้อมอุปกรณ์ ที่ระยะเวลา 24,000 ชั่วโมงการทำงาน จำนวน 2 เครื่อง

..เพิ่มเติม..