หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Bidding(ฝจพ.b.02/29/62) ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Backup (สำรองข้อมูล) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

(ฝจพ.b.02/29/62) ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Backup (สำรองข้อมูล) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

..เพิ่มเติม..