หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ในการทำ PM สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องมวนบุหรี่ PROTOS90 ของโรง 3 จำนวน 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ในการทำ PM สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องมวนบุหรี่ PROTOS90 ของโรง 3 จำนวน 6 รายการ

..เพิ่มเติม..