หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะ งานซื้อและจ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผลผู้ชนะ งานซื้อและจ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..