หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นกล้าโกโก้ สายพันธุ์ชุมพร1 โครงการพัฒนาที่ดิน สถานีใบยาทุ่งน้าว สำนักงานยาสูบแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นกล้าโกโก้ สายพันธุ์ชุมพร1 โครงการพัฒนาที่ดิน สถานีใบยาทุ่งน้าว สำนักงานยาสูบแพร่

..เพิ่มเติม..