หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัด การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
กระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..