หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องบรรจุซอง G.D X500 และเครื่องห่อกระดาษแก้ว G.D C-600 จำนวน 60...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องบรรจุซอง G.D X500 และเครื่องห่อกระดาษแก้ว G.D C-600 จำนวน 60 รายการ

..เพิ่มเติม..