หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingร่าง - ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานที่ฝ่ายการพิมพ์ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 รายการ (จำนวน 6 คน) ประจำปีงบประมาณ...

ร่าง – ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานที่ฝ่ายการพิมพ์ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 รายการ (จำนวน 6 คน) ประจำปีงบประมาณ 2563

..เพิ่มเติม..