หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกวดราคาซื้อ Traction Battery จำนวน 8 รายการ รวม 8 ชุด สำหรับใช้งานที่ ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5...

ประกวดราคาซื้อ Traction Battery จำนวน 8 รายการ รวม 8 ชุด สำหรับใช้งานที่ ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์ (e-bidding3.)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..