หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์รพ.สวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

รพ.สวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

         โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เนื่องในโอกาสการยาสูบแห่งประเทศไทย ครบรอบ 80 ปี เพื่อบริการตรวจรักษา ทำแผลให้แก่ประชาชนฟรี รวมถึงแจกนมกล่อง และขนมแก่ผู้มารับบริการด้วย ณ ชุมชนอาคารทรัพย์สิน 26-7 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

กองสื่อสารองค์กร

News&Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..