หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผลผู้ชนะซื้อเหล็กพืดรัดหีบ (STELL STRAP BAND) จำนวน 2,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ม.56)(2)(ข)

ประกาศผลผู้ชนะซื้อเหล็กพืดรัดหีบ (STELL STRAP BAND) จำนวน 2,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ม.56)(2)(ข)

..เพิ่มเติม..