หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อต้นกล้าโกโก้ 10,000 กล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่สำนักงานยาสูบบ้านไผ่

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อต้นกล้าโกโก้ 10,000 กล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่สำนักงานยาสูบบ้านไผ่

..เพิ่มเติม..