หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้ออุปกรณ์จำนวน 43 รายการ สำหรับนำไปปรับปรุงระบบไฟฟ้าของเครื่อง GD No. 18 19 และ GD 7.1...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้ออุปกรณ์จำนวน 43 รายการ สำหรับนำไปปรับปรุงระบบไฟฟ้าของเครื่อง GD No. 18 19 และ GD 7.1 Maker / Packer No.21 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..