หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางซื้ออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ม.56)(2)(ข)

ซื้ออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ม.56)(2)(ข)

..เพิ่มเติม..