หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตั้งแต่ 5,000.- ขึ้นไป ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (โรงอบใบยาเด่นชัย)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตั้งแต่ 5,000.- ขึ้นไป ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (โรงอบใบยาเด่นชัย)

..เพิ่มเติม..