หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานจ้างเหมา รื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง ปรับแต่ง เชื่อมต่อระบบควบคุม และทดสอบประสิทธิภาพเครื่องจักร...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานจ้างเหมา รื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง ปรับแต่ง เชื่อมต่อระบบควบคุม และทดสอบประสิทธิภาพเครื่องจักร กลุ่มเครื่องจักรผลิตยาเส้น สายการผลิตใบยาเวอร์จิเนียและโอเรียนทอล (Virginia Oriental) COMAS Line (MR-01/1)

..เพิ่มเติม..