หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจัดสร้างสวนป่าเบญจกิติ ปอดแห่งใหม่ของคนกรุงเทพ

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจัดสร้างสวนป่าเบญจกิติ ปอดแห่งใหม่ของคนกรุงเทพ

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่การยาสูบแห่งประเทศไทย บริเวณที่จะสร้างสวนป่าเบญจกิติ ระยะที่ 2 และระยะที่ 3  พร้อมทั้งเยี่ยมชมสวนป่าเบญจกิติ ระยะที่ 1 ซึ่งการยาสูบแห่งประเทศไทยได้น้อมเกล้าฯ ถวายพื้นที่แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อให้เป็นปอดแห่งใหม่ที่สร้างอากาศบริสุทธิ์ใจกลางกรุงเทพมหานคร โดยนางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์ ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานความเป็นมาและความคืบหน้าในการจัดสร้างสวนป่าเบญจกิติ จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบแนวนโยบายการดำเนินงาน พร้อมทั้งทักทายพบปะพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย และประชาชนในพื้นที่เขตคลองเตยที่มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ สวนป่าเบญจกิติ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562

..เพิ่มเติม..