หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศ ประกวดราคาซื้อ Traction Battery จำนวน 6 รายการ รวม 7 ชุด สำหรับใช้งานที่ ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ...

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ Traction Battery จำนวน 6 รายการ รวม 7 ชุด สำหรับใช้งานที่ ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..