หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะ จ้างการไฟฟ้านครหลวงบำรุงรักษาอุปกรณ์ประจำปี ที่สถานีไฟฟ้าย่อย การยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ จ้างการไฟฟ้านครหลวงบำรุงรักษาอุปกรณ์ประจำปี ที่สถานีไฟฟ้าย่อย การยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..