หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อเครื่องอัดยาเส้นพองบรรจุกล่อง C-48 พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้งานที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อเครื่องอัดยาเส้นพองบรรจุกล่อง C-48 พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้งานที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..