หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกระดาษซองใน ขนาด 114 มม. x 1,550 ม. (แกนกระดาษ) จำนวน 90,000 ม้วน...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกระดาษซองใน ขนาด 114 มม. x 1,550 ม. (แกนกระดาษ) จำนวน 90,000 ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..