หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินเกิน 5 พันบาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินเกิน 5 พันบาท

..เพิ่มเติม..