หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการไฟฟ้านครหลวงเปลี่ยน Gas SF6 ของ PT10 และ PT20 ของ GIS 12kV ที่สถานีไฟฟ้าย่อย ภายในการยาสูบแห่งประเทศไทย...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการไฟฟ้านครหลวงเปลี่ยน Gas SF6 ของ PT10 และ PT20 ของ GIS 12kV ที่สถานีไฟฟ้าย่อย ภายในการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..