หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการกิจกรรมบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) ณ โรงอบใบยาเด่นชัย จ.แพร่ ปีงบฯ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการกิจกรรมบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) ณ โรงอบใบยาเด่นชัย จ.แพร่ ปีงบฯ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..