หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ซ่อมเครื่องทำน้ำเย็น ยี่ห้อ Carrier No.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ซ่อมเครื่องทำน้ำเย็น ยี่ห้อ Carrier No.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..