หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Bidding(ร่าง) ประกวดราคาซื้อน้ำยากำจัดมอดไพรีทรีน จำนวน 600 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อน้ำยากำจัดมอดไพรีทรีน จำนวน 600 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..