หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อ พี พี ฟิล์ม ขนาด 117 มม. x 3,600 ม. จำนวน 39,960...

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อ พี พี ฟิล์ม ขนาด 117 มม. x 3,600 ม. จำนวน 39,960 ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

..เพิ่มเติม..