หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยกสูงแบบใช้แก๊ส LPG ชนิดใช้งาและใบหนีบ พร้อมอุปกรณ์ ยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 3,000 กก. ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 5,000 มม. จำนวน 1...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยกสูงแบบใช้แก๊ส LPG ชนิดใช้งาและใบหนีบ พร้อมอุปกรณ์ ยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 3,000 กก. ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 5,000 มม. จำนวน 1 คัน สำหรับใช้งานที่โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิช ชนบท จ.ขอนแก่น ฝ่ายใบยา

..เพิ่มเติม..