หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 2000 kVA 12/24kV. จำนวน 1 เครื่อง ใช้งานที่โกดังพัสดุไร่ กองจัดการใบยาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 2000 kVA 12/24kV. จำนวน 1 เครื่อง ใช้งานที่โกดังพัสดุไร่ กองจัดการใบยาฯ

..เพิ่มเติม..