หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานกั้นห้องพร้อมปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ครุภัณฑ์ ระบบสาธารณูปโภค ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างที่อาคาร B-01 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานกั้นห้องพร้อมปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ครุภัณฑ์ ระบบสาธารณูปโภค ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างที่อาคาร B-01 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..