หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศร่าง-ซื้อกับดักฟีโรโมนเพศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/13/62

ประกาศร่าง-ซื้อกับดักฟีโรโมนเพศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/13/62

..เพิ่มเติม..