หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โครงการสัมมนาวิชาการสุขภาพ เรื่อง “ยาสูบไทย ไตแข็งแรง”

โครงการสัมมนาวิชาการสุขภาพ เรื่อง “ยาสูบไทย ไตแข็งแรง”

หมวดหมู่ :
  1. โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา จัดสัมมนาวิชาการสุขภาพ “ยาสูบไทย ไตแข็งแรง”
ให้กับพนักงานยาสูบ และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วม วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ฝ่ายการแพทย์โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สมชาย เจตสุรกานต์ โรงพยาบาลเลิดสิน และ คุณ เอื้อชัชญา กาลสัมฤทธิ์ นักกำหนดอาหาร จากโรงพยาบาลศิริราช มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

..เพิ่มเติม..