หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ระบบการถ่ายภาพเอกซเรย์ดิจิตอล และ เครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ระบบการถ่ายภาพเอกซเรย์ดิจิตอล และ เครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..