หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ชนิดไฟฟ้า จำนวน ๓๘ เตียง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ชนิดไฟฟ้า จำนวน ๓๘ เตียง

..เพิ่มเติม..