หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์จำนวน 50 รายการ สำหรับไปติดตั้งท่อส่งลมทำความสะอาด ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์จำนวน 50 รายการ สำหรับไปติดตั้งท่อส่งลมทำความสะอาด ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..