หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 8 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 8 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..