หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าใช้จ่ายโครงการทดลอง (ถุงคลุมช่อดอก ขนาด 18 x 24 " จำนวน 2,500 ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าใช้จ่ายโครงการทดลอง (ถุงคลุมช่อดอก ขนาด 18 x 24 " จำนวน 2,500 ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย  สังกัด การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าใช้จ่ายโครงการทดลอง (ถุงคลุมช่อดอก ขนาด 18 x 24 ” จำนวน 2,500 ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..