หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนพื้นระเบียงหอผู้ป่วย (ซ่อมเปลี่ยนกระเบื้อง ประมาณ 50 ห้อง) โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คลองเตย...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนพื้นระเบียงหอผู้ป่วย (ซ่อมเปลี่ยนกระเบื้อง ประมาณ 50 ห้อง) โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คลองเตย กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..