หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 22 kV400/230V. จำนวน 22 ลูก ซึ่งติดตั้งใช้งานที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 22 kV400/230V. จำนวน 22 ลูก ซึ่งติดตั้งใช้งานที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..