หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบขึ้นทะเบียน ก้นกรองเมทอลสำเร็จรูป ขนาด120x24.4 1มิลลิเมตร Menthol 3.75มิลลิกรัม ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตรมาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap...

ขึ้นทะเบียน ก้นกรองเมทอลสำเร็จรูป ขนาด120×24.4 1มิลลิเมตร Menthol 3.75มิลลิกรัม ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตรมาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 Cu

..เพิ่มเติม..