หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารมแก๊สใบยาสูบในโกดังส่วนภูมิภาค จำนวนประมาณ 34,400 เมตริกตัน โดยวิธีคัดเลือก

จ้างเหมารมแก๊สใบยาสูบในโกดังส่วนภูมิภาค จำนวนประมาณ 34,400 เมตริกตัน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..