หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ยสท. ร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

ยสท. ร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

หมวดหมู่ :

       นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรากูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของไทยเกี่ยวกับสายน้ำ รวมทั้งเผยแพร่วิถีไทยผ่านการแต่งกายชุดไทยแบบต่างๆ ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..