หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากั้นห้องแพ็คบุหรี่ย่อย ภายในอาคาร B-02 ที่อาคาร B-02 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากั้นห้องแพ็คบุหรี่ย่อย ภายในอาคาร B-02 ที่อาคาร B-02 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..